از<<فورد>>میلیاردر معروف آمریکایی و صاحب یکی از بزرگترین کارخانه های سازنده اتومبیل در آمریکا پرسیدند:

اگر شما فردا صبح از خواب بیدار شوید و ببینید تمام ثروت خود را از دست داده اید و دیگر چیزی در بساط ندارید چه می کنید؟‌

فورد پاسخ داد:‌

دوباره یکی از نیازهای اصلی مردم را شناسایی می کنم و با کار ، کوشش، آن خدمت را با کیفیت و ارزان به مردم ارائه می دهم و مطمئن باشید بعد از پنج سال دوباره فورد امروز خواهم بود.

هدف از نقل این ماجرا اشاره ای موازی به اهداف تبلیغاتی و کمپین ها و کارهای جسته و گریخته ی امروز است. اکثر کارها بدون مخاطب سنجی و در نظر گرفتن نیاز اصلی آنان طراحی می شود و تنها جیب طراحان و مجریان طرح را پر می کند که در اغلب موارد آنهم اتفاق نمی افتد. 

طراحی و حتی جانمایی غلط تبلیغات محیطی، بروشور ها و کاتالوگ های شیک ولی بی اثر، سایت های بدون سناریو و هزاران نمونه دیگر از همین دست تولیدات است که اگر می توانستیم اول تحقیق کنیم و بعدا دست به کار شویم احتمالا خیلی از برندها ظرف مدت پنج سال می توانستند متحول شوند و امروزه انقد بحران اقتصادی کشور را به همدیگر یادآوری نمی کردیم.

علیرضا کمالو 

هدایتگر برند

منبع اصلی مطلب : |کابینو |کانون آگهی بینش نو|
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : نقش تبلیغات و شناسایی نیاز مخاطب